Sekolah

login eoperasi

Eoperasi Login Modul Pengurusan Guru

Eoperasi merupakan 1 modul yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bagi memdudahkan kerja pengurusan guru. Secara ringkasnya, ianya merupakan salah 1 daripada 3 modul iaitu: Modul Pengurusan Sekolah (EMIS) Modul Pengurusan Guru (Eoperasi) Modul…

Read More